Bæredygtighedsrelaterede oplysninger på webstedet

a) Sammenfatning

Oplysningerne på dette websted vedrører Riverside Europe Fund VII, SCSp (“fonden”). Riverside Europe Partners S.à r.l. fungerer som forvalter af alternativ investeringsfond (“AIFM”) for fonden. Fonden søger at investere i små og mellemstore private virksomheder med hovedkontor i EØS.

Fonden fremmer miljømæssige og sociale karakteristika ved hensyntagen til (i) klimaændringer, (ii) kønsdiversitet i bestyrelsen, (iii) opbygning af ESG-forvaltning og (iv) bidrag til FN's bæredygtighedsmål uden at have et bæredygtigt investeringsmål. Alle fondens investeringer skal fremme disse miljømæssige og sociale karakteristika.

Fonden fremmer disse karakteristika ved at vurdere visse porteføljevirksomheders nøgleresultatindikatorer vedrørende de karakteristika, der fremmes (f.eks. drivhusgasemissioner eller antal kvindelige bestyrelsesmedlemmer) før investering. Disse nøgleresultatindikatorer anvendes desuden efter investering til at måle den relevante fremgang for porteføljevirksomhederne i forhold til de miljømæssige eller sociale forventninger, som fonden kommunikerer til porteføljevirksomhederne. Nødvendige oplysninger om porteføljevirksomhederne indsamles af FAIF og tredjepartsdataleverandører.

Fondens investeringsproces indeholder løbende to due diligences til dækning af ESG-vurderinger. Den ene due diligence udføres af FAIF og den anden udføres af en tredjepartsleverandør.

Fonden begrænses af de oplysninger, som porteføljevirksomhederne kan levere og som fonden kan indsamle. Fonden kan ikke garantere nøjagtigheden af de oplysninger, som anvendes til at opgøre, om fondens sociale og miljømæssige karakteristika er opfyldt.

We, The Riverside Company, use statistical cookies to monitor how you and other visitors use our website. For more information, please consult our cookie notice.

This website uses cookies to ensure you get the best experience.    Accept  Decline